VESTON NAM

ÁO SƠ MI

QUẦN

ÁO COAT, LEN, THUN

PHỤ KIỆN

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Thu Hiền
Giám Đốc
(04) 38242739 - 0903 440 567

Ms. Vân Anh

- 0948 881 488

TUYỂN DỤNG

Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển Dụng Nhân Viên IT
Tuyển Dụng Nhân Viên IT
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh